Shortcode: Divi Library items gebruiken in posts, footer e.d.

Onderstaande code kan toegevoegd worden aan je functions.php van je Divi Child Theme. Wanneer je nog geen Child Theme hebt, dan kun je deze gratis maken op de site van Elegant Market Place.

https://gist.github.com/herrevisser/1e0b8ddb8ce24b6526d396c565677579

Bovenstaande code zorgt ervoor dat een nieuwe shortcode aan je WordPress Thema wordt teogevoegd, waarmee je Divi Library elementen kunt tonen. Een goed voorbeeld hiervan zou een Divi Contactformulier Module in je footer opnemen.

De shortcode die toegevoegd wordt ziet er als volgt uit:[havdivilib id="ID"].

Hierbij moet je de waarde ID vervangen door het ID van het Divi Library item.